Hình thức thanh toán

Khi quý khách đồng ý mua hàng tại website chúng tôi có các hình thức thanh toán sau:

1. Thanh toán trực tiếp

Quý khách hàng có thể thực hiện thanh toán cho người giao hàng, nếu địa điểm giao hàng và thanh toán là một.
- Quý khách hàng thanh toán trực tiếp tại cửa hàng (showroom) của Hải Linh để được tư vấn và lựa chọn sản phẩm.

2. Thanh toán qua chuyển khoản.

- Nếu địa điểm giao hàng khác với địa điểm thanh toán hoặc quý khách hàng thanh toán bằng hình thức chuyển khoản thì chúng tôi sẽ thu tiền theo thỏa thuận hoặc hợp đồng.
- Quý khách hàng thanh toán qua tài khoản ngân hàng, vui lòng chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng sau:

– Nếu địa điểm giao hàng khác với địa điểm thanh toán hoặc quý khách hàng thanh toán bằng hình thức chuyển khoản thì chúng tôi sẽ thu tiền theo thỏa thuận hoặc hợp đồng.
– Quý khách hàng thanh toán qua tài khoản ngân hàng, vui lòng chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng sau:
  

Ngân hàng BIDV
Chủ tài khoản: NGUYEN VAN DIEN

Ngân hàng VPBANK

Chủ tài khoản: NGUYEN VAN DIEN
Ngân hàng SeABank
Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI HẢI LINH
Chi nhánh: Chi nhánh Đại An
Ngân hàng BIDV
Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI HẢI LINH
Chi nhánh: Chi nhánh Mỹ Đình

 Chúng tôi sẽ thực hiện giao hàng theo yêu cầu của quý khách khi nhận được giấy báo nhận tiền từ ngân hàng hoặc ủy nhiệm chi.
Trân trọng
!

 
Chứng chỉ